Akuttelefoner

 
Navn Telefon
Bydrift 970 10 200 (kommunale veger og overflatevann)
Vann og avløp 970 09 010 (kloakk og drikkevann)

 

2012-01-02