Tromsø kommune

Alle henvendelser

Kartpunkt
Større kart
  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
  • Besvart Besvart
Søk:

Registrerte henvendelser siste 7 dager

Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Ny 2018-05-21 Søppel Ringvegen 399-405
Ny 2018-05-21 Feiing i Vågvegen Vågvegen 1
Ny 2018-05-21 Hull i gangvei, feiing av gate sørems veg 14B
Ny 2018-05-21 Trær og busker som hindrer sikt Wanny Woldstads vei 1
Ny 2018-05-21 Kostebil søkes jervvegen 147
Ny 2018-05-21 Kosting av vei etter strøing i vinter B A Løvoldsvei 126
Ny 2018-05-21 Brønnhus Sommarfjøsvegen 149
Ny 2018-05-18 Gatelysene i krysset blinker bare gult Stakkevollvegen / Grøholdtvegen 1
Registrert 2018-05-18 Kosting av snuplass Solstrandvegen 377
Registrert 2018-05-18 skade etter graving parkgata 7
Registrert 2018-05-18 utbedring av grusvei Dramsvegen 130
Registrert 2018-05-18 Bolt i vegbanen Kvitungevegen 38
Registrert 2018-05-17 Opprydding etter fjerning av trær Sjarkvegen 1
Registrert 2018-05-16 Kosting! Nordbotnveien, Ramfjordbotn 1
Registrert 2018-05-16 Behov for asfaltering Holtsneia 1
Registrert 2018-05-16 Kosting av veier Nedre Maryborgveg 19
Registrert 2018-05-16 Kosting Kvamstykket 1
Registrert 2018-05-16 asfalt perstien 1
Besvart 2018-05-16 Kosting av grus i veibane Nygårdvegen 1
Besvart 2018-05-16 Kosting av gata Bamsestien 7
Registrert 2018-05-16 Gjennomgamgstrafikk i blindgate Åsveien 97
Besvart 2018-05-16 Trommel med plastrør Kirkegårdsvegen 60
Besvart 2018-05-16 Kosting av gater MIDNATTSOLVEGEN 1
Besvart 2018-05-16 Kosting Elvhusvegen 1
Besvart 2018-05-16 Kostebil Hvalrossveien 11
Besvart 2018-05-15 Kosting strandkanten Hjalmar Johansens gate 41A
Besvart 2018-05-15 Kosting Kvamstykket 6
Besvart 2018-05-15 Koste fortau Storvolltunet 1
Besvart 2018-05-15 Kostingav gata/bakke Karl Halls veg 16
Besvart 2018-05-15 Kosting av vei for strøsand Østersvegen 11
Besvart 2018-05-15 Kosting av vei Østersveien 1
Besvart 2018-05-15 MYE sand på gangveier på Kvaløya Selnes skole, Sjøstjerneveien, Niseveien 1
Besvart 2018-05-15 Privat søppelfylling Tromsøysundvegen 334
Besvart 2018-05-14 Mye sand på sykkelveien Evjenvegen 187
Registrert 2018-05-14 Kosting Tomasjordnes 153
Registrert 2018-05-14 Gatefeiing Håkon den Gamles gate 6
Registrert 2018-05-14 Forsøpling ved kommunal trapp Parkgata 13
Registrert 2018-05-14 Svære hull i vegbanen i hele gata Parkgata 13-1
Registrert 2018-05-14 Veg kosting/gatefeiing!!! Parkgata 13-1
Registrert 2018-05-14 Veg kosting/gatefeiing!!! Håkon den gamles veg mot trappa til parkgata 1
Registrert 2018-05-14 Kosting av strøsand Østersvegen 1