Tromsø kommune

Søk

Se om en lignende henvendelse allerede er registrert:Slik gjør du

SMS

Send gatami og din henvendelse til 1963

Skjema

Fyll ut dette skjemaet.

Hva skjer med din henvendelse?

Din henvendelse vil bli besvart av Servicetorget. Noen saker videreformidles direkte til aktuell enhet for videre håndtering. Det er en fordel om du på forhånd har vært mest mulig detaljert slik at vi har et best mulig vurderingsgrunnlag. Nettstedet er ikke betjent utenom ordinær arbeidstid.

Dersom din henvendelse haster, ring akuttelefon.