Utenom arbeidstid

Er hendelsen akutt – ring umiddelbart en av våre vakttelefoner som er bemannet 24/7:

Ved brann ring nødnummeret 110.