Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brøytebil/ traktor fyller gårdsplass 3-4 meter fra vei

Brøyting
2019-02-07 18:21 (#55164)
Besvart Besvart

Adresse: Åslandvegen 1 B
Kart (69.67686990084866, 18.769455505571386)
Saksbilde


Det virker som om de som brøyter gaten deponerer snø inn på gårdsplassen med hjelp av traktor med fres bak. I løpet av natten har de fylt opp hele gårdsplassen fram til inngangsparti. Nå må kommunen ta et ansvar å starte å transportere bort snøen fra vår gate. Brøytebilsjåfører sier de har fått beskjed av kommunen om å brøyte snøen over fra fortau på motsatt side inn i våre gårder. Kan det stemme? Hadde min bil vært parkert på parkeringsplassen på gårdsplassen ville den ha vært fylt opp med snø fra freser. Dette er ikke første gang i vinger at bilen har vært utsatt for klepper fra brøytebilselskapet. Har skrevet til kommunen om dette sist vinter uten at det er gitt tilbakemelding. HVEM ER ANSVARLIG HVIS MIN BIL BLIR SKADET AV ISKLEPPER ETTER BRØYTING. Bilder kan fremskaffes hvis ønskelig. Til og med naboene flirer av deponeringen. Bildet som er vedlagt er fra 2018, det for å illustrere lengden fra vei fram til trapp.
Kommentar fra kommunen:

Takk for henvendelsen.

Jeg fant litt info rundt dette på kommunens hjemmesider:
https://www.tromso.kommune.no/hvorfor-snoe-broeytes-inn-paa-privat-eiendom.308944.no.html
\"Bydrift forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

I Nord- Norges største by, Tromsø, er det imidlertid trangt om plassen og mange hensyn å ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest. Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen og derfor kan ikke alt vi har brøytet kjøres til deponi. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i de tettest bebygde sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut til siden. Alternativet til å brøyte/frese inn på privat grunn er å brøyte/frese inn mot kanten av kjørebanen, noe som igjen vil medføre trangere kjørebaner og dermed redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.\"

Det står også følgende:
\"Eventuelle direkte skader på fysiske innretninger o.l må tas opp med Bydrift i hvert enkelt tilfelle og sendes skriftlig til postmottak@tromso.kommune.no.\"

Det er også mulig å ta direkte kontakt med Bydrift på 77791400.

Mvh Kjetil, Servicetorget