Tromsø kommune

Akuttelefoner

 
Navn Telefon
Byggforvaltningen 482 59 270 (kommunale bygg: vann, brann og naturskade)
Bydrift 970 10 200 (kommunale veger og overflatevann)
Vann og avløp 970 09 010 (kloakk og drikkevann)