Tromsø kommune

Alle henvendelser

Kartpunkt
Større kart


  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
Søk:

Registrerte henvendelser siste 7 dager

Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Ny 2018-02-16 Fiiin-været !!! Prestvannet 1
Registrert 2018-02-16 Busssholdeplass brøytes ikke Fagernesvegen 69
Registrert 2018-02-16 Fotgjengere på nordre fortau for syklister Tromsøbrua 1
Registrert 2018-02-15 Autovernet påkjørt. Ei søyle/stolpe knekt Toftveien, 21b
Registrert 2018-02-15 Skraping av stålis Målselvgt 1
Registrert 2018-02-14 Armeringsjern stikker frem og lager snuble felle. Uranusvegen 1
Registrert 2018-02-14 Brua må kostes -cm tykt lag med skitt TROMSØBRUA 1
Registrert 2018-02-13 gatelys utenfor nr 3 og 5 har fungert som blinklys i ett år Bernhard hansens veg 1