Tromsø kommune

Send henvendelse

All informasjon du fyller ut her blir sendt til Tromsø kommune. På nettstedet vil vi vise tittel og informasjon om hva saken gjelder. Om du gir tillatelse til det vil vi også vise navnet ditt. Gi en så detaljert beskrivelse som mulig av hva henvendelsen gjelder.

Kategori:
Saken gjelder:
Gateadresse:
Kartposisjon:
Detaljbeskrivelse:
Bilde:
Navn:
  Kan vise ditt navn på gatami.custompublish.com (viser ikke e-post og telefonnummer)
E-post:
Mobiltlf. (valgfritt):
Vennligst skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedenfor
AntiSpam code