Tromsø kommune

Søk

Se om en lignende henvendelse allerede er registrert:Slik gjør du

SMS

Send gatami og din henvendelse til 1963

Skjema

Fyll ut dette skjemaet.

Utenom arbeidstid

Er hendelsen akutt – ring umiddelbart en av våre vakttelefoner som er bemannet 24/7:

  • Byggforvaltningen, telefon 482 59 270 (kommunale bygninger)
  • Bydrift, telefon 970 10 200 (kommunale veger og overflatevann)
  • Vann og avløp, telefon 970 09 010 (avløp og drikkevann)

Ved brann ring nødnummeret 110.