Navn
Telefon
970 10 200 (kommunale veger og overflatevann)
970 09 010 (kloakk og drikkevann)