Kartpunkt
Større kart
  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
  • Besvart Besvart

Registrerte henvendelser siste 7 dager


Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Ny 2019-02-18 Buss skur Bjørnebekkveien 1
Ny 2019-02-18 Snødeponi over kum Storvolltunet 20
Ny 2019-02-18 Nedbrøyting av grøft, for sikt i kryss Nymohagen/kryss storelvbakken 1
Ny 2019-02-18 Store snøhauger som dekker kryss - ikke godkjent snødeponi Nymohagen/mølnenga (kryss) 1
Ny 2019-02-18 Farlig brøytekant - sykkelsti Brinkvegen / Langnesvegen 1
Ny 2019-02-18 Farlig issvull på tak Prestenggata 39B
Besvart 2019-02-17 Mørke gatelys Skjurelv- Ersfjord Fjordvegen 1
Besvart 2019-02-17 Brøyting av fortau til barneskole Nordpolvegen 16
Besvart 2019-02-16 Snødeponi Hamnavegen 50
Besvart 2019-02-16 Manglende brøyting på parkeringsplasser. Verftsgata 1
Besvart 2019-02-16 Skiltet er løst, mangler skruer. Skrangler i vinden. Tryggstad 1, Kvaløya
Besvart 2019-02-16 Alle gatelys borte strekningen Eidkjosen-Ersfjord Fjordvegen 506
Besvart 2019-02-16 Fresing- og fjernig av snø Grimsbyvegen/Kemivegen 1
Besvart 2019-02-16 Dumping av snø på privat tomt Evjenvegen 112
Besvart 2019-02-16 Tømming av snødeponi Løvesvingen 1
Besvart 2019-02-16 Armeringsjern stikker opp i sykkelfelt/fortau/veibane Kirkegårdsveien 16
Besvart 2019-02-15 Manglende brøyting, skade på bil Tomasjordvegen 46
Besvart 2019-02-15 Brøyting og strøing Borgtunveien 1
Besvart 2019-02-15 Manglende samhandling kommune/entreprenør Musegata 1
Besvart 2019-02-15 Flere hull i veibanen Stakkevollveien 1
Besvart 2019-02-15 Lone Ishavsvegen 2
Besvart 2019-02-15 Manglende strøing Mølnenga 23
Besvart 2019-02-15 Ingen strøing i gata. Lite/mangelfull strøing på gangfelt mellom Storvolltunet og Storelva skole Storvolltunet 34
Besvart 2019-02-15 Fotgjengerskilt og fremkommelighet i Tromsøysundveien Tromsøysundveien 16
Ny 2019-02-15 Manglende strøing på fylkesvei 53 Kvannlivegen 17
Besvart 2019-02-15 Tverforbindelse gang og sykkelsti Erling Kjeldsens veg 1
Besvart 2019-02-15 Brøyting av gang felt. Ørnevegen 1
Besvart 2019-02-15 Takk på busskur holder på å rase isammen Storvolltunet 6
Besvart 2019-02-15 Mangelfull strøing av gangvei og busstopp Kantarellvegen 34
Besvart 2019-02-15 Såpeglatte veier Rudivegen 8
Besvart 2019-02-14 Oversvømmelse Bjerkakervegen 5
Besvart 2019-02-14 Brøyting Storvoldtunet 12
Besvart 2019-02-14 Strøing Bjørnebekken og Otervegen 1
Besvart 2019-02-14 Fresing av snø på biler Smålia 24
Besvart 2019-02-14 Såpeglatt HW-bakke trenger strøing Henrik Wergelands veg 3
Besvart 2019-02-14 Manglende tilgang til avløpskomme Tomasjordvegen 46
Besvart 2019-02-14 Manglende brøyting Tomasjordvegen 46
Besvart 2019-02-14 Såpeglatt ned Hamneneset Hamneneset 1
Besvart 2019-02-14 Store ismengder på takkant Prestenggata 39 (bakgården)
Besvart 2019-02-14 Såpeglatt Trollbakken Trollbakken 1
Besvart 2019-02-14 Brøyting Sommerfeldts gate 60 Sommerfeldts gate 60
Besvart 2019-02-14 PURRING på henvendelse fra 22.11.2018 Anton Iversens veg 11
Besvart 2019-02-14 Evjenveien - Tomasjordveien Tomasjordvegen 149 - 173
Besvart 2019-02-14 Manglende skilting ved anleggsarbeid Kvernhusdalen 1
Besvart 2019-02-14 Fullt snødeponi i Hummervegen Hummervegen 71/73
Besvart 2019-02-14 Gatelys Linstubben 3
Besvart 2019-02-14 mangler skilt med gatenavn Langeidvegen 1
Besvart 2019-02-13 Brøyting av parkering Grønnegata 128-130
Besvart 2019-02-13 Manglende og dårlige gatelys Oldervikvegen 538
Besvart 2019-02-13 Manglende brøyting Oladalvegen 1
Besvart 2019-02-13 Fullt snødepot, manglende tømming Løvesvingen 9
Besvart 2019-02-13 Manglende fremkommelighet Dr. Liesgate 4
Besvart 2019-02-13 Brøyteskavler ved parkering Fr.Nansenplass 1
Besvart 2019-02-13 Manglende brøyting av fortau. Elvegata 3
Besvart 2019-02-13 Snøskavl Karveslettvegen/Kantarellveien 1
Besvart 2019-02-13 Brøyting i øvre del av Uranusvegen Uranusvegen 1
Besvart 2019-02-13 Har ikke sikt til bilvei, pga mengder snø plassert i kryss. Svært trafikk farlig. Fiolvegen 1
Besvart 2019-02-12 Skade på gjerde og knust postkasse Skogveien 20, 9020 Tromsdalen
Besvart 2019-02-12 Manglende brøyting av fortau Dramsveien 1
Besvart 2019-02-12 Fjerning av snødepot Krysset Ildervegen - Grevlingvegen 1
Besvart 2019-02-12 Sne Fløyvegen 18
Besvart 2019-02-12 Snø og is treffer bilen Hummervegen 6
Besvart 2019-02-12 Har parketing i Område 1, Bjørnøygata Bjørnøygata 1
Besvart 2019-02-12 Fresing av gang og sykkelsti Muslingvegen 22
Besvart 2019-02-12 Manglende brøyting Eidhaugstien 5
Besvart 2019-02-12 Gatelys Verftsgata mellom Storgata og Skippergata Verftsgata 10