All informasjon du fyller ut her blir sendt til Tromsø kommune. Gjelder det andre kommuner må du ta kontakt med den aktuelle kommunen. 
 
På Gatami.no vil vi vise tittel og informasjon om hva henvendelsen gjelder. Om du gir tillatelse til det vil vi også vise navnet ditt. Gi en så detaljert beskrivelse som mulig av hva henvendelsen gjelder. 
 
Din henvendelse vil bli besvart av Servicetorget. Noen saker videreformidles til aktuell enhet for videre håndtering. Nettstedet er ikke betjent utenom ordinær arbeidstid. Dersom din henvendelse haster, ring akuttelefon.

Vennligst skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedenfor
AntiSpam code