Tromsø kommune

Kollektivfelt i Giæverbukta

Annet
2018-02-12 14:11 (#47023)
Registrert Registrert

Adresse: 1
Kart (69.70334442229577, 18.817520141601562)


Etter at det ble innført kollektivfelt mellom de tre rundkjøringene fra og med Giæverbukta og nordover mot Hamna, er området blitt en stor flaskehals for sørgående trafikk i rusjtida (ca 15:30-17:00). Dette hindrer også fremkommeligheten til bussene, som må stange i de samme køene for å komme seg inn i kollektivfeltene. Køene forplanter seg til tider helt inn i parkeringshuset på Jekta og opp mot avkjøringa fra Tverrforbindelsen. I samme periode er kollektivfeltene stort sett tomme.

Er det gjort målinger på om bussene i rusjtida faktisk har økt fremkommelighet etter at kollektivfeltene ble opprettet?

Det er også interessant å observere at trafikken fra Workinntunet mot rundkjøringen i Giæverbukta og videre mot rundkjøringa ved Jekta, løser seg opp vesentlig tidligere en sørgående trafikk.

Og hvordan er nox-verdiene i nærområdet nå i forhold til før kollektivfeltene ble opprettet?